QUY ĐỊNH ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN WEBSITE TAMAGO.EDU.VN

1. Về nội dung bình luận

www.tamago.edu.vn không đảm bảo về độ chính xác, độ vẹn toàn, tính hữu dụng… của thông tin đăng tải trong phần bình luận.

Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự phán đoán của mình khi sử dụng thông tin bình luận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại phát sinh nào từ những thông tin bình luận đăng trên www.tamago.edu.vn, hay những vấn đề phát sinh tranh chấp giữa các thành viên.

2. Việc sử dụng thông tin đăng trong mục bình luận

Chúng tôi không chấp nhận việc sao chép, sử dụng các thông tin đăng trong mục bình luận của www.tamago.edu.vn khi không có sự đồng ý của TAMAGO.

Sau khi người bình luận đăng tải thông tin lên www.tamago.edu.vn, TAMAGO hoặc những tổ chức cá nhân được sự đồng ý của TAMAGO có thể sử dụng nguồn thông tin này miễn phí (cải thiện chất lượng dịch vụ, gửi email marketing, in ấn…).

3. Việc xóa thông tin bình luận

Hiện tại mục bình luận trên website www.tamago.edu.vn đang là nơi để học viên, khách hàng quan tâm đến TAMAGO nêu lên cảm nghĩ cá nhân mình, tuy nhiên để tạo một hệ thống thông tin có trật tự, giúp ích tốt nhất đến cho người sử dụng, chúng tôi có thể xóa những thông tin có những liên quan đến các nội dung như sau:

– Thông tin viết giống nhau lặp đi lặp lại (spam).
– Thông tin không liên quan gì đến nội dung của dịch vụ cần bình luận.
– Những dòng lệnh lập trình có hại.
– Thông tin xâm hại đến quyền lợi hoặc đời tư của người khác.
– Thông tin mang tính bài xích, gây tổn thương đến người khác.
– Thông tin có liên quan đến các hành vi tội phạm.
– Nhưng thông tin vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
– Thông tin có liên quan đến những việc nguy hiểm.
– Thông tin mang tính trục lợi, thương mại cá nhân, tuyên truyền quảng cáo.
– Thông tin liên quan đến chính trị, tôn giáo.
– Đặt tên hoặc bình luận không rõ nội dung.
– Thông tin ảnh hưởng đến trung tâm TAMAGO.
– Những thông tin khác mà TAMAGO cho rằng không hợp lý khi đăng tải lên www.tamago.edu.vn.

(Trường hợp khách hàng vẫn đăng những thông tin như trên TAMAGO sẽ khóa quyền bình luận để tập trung hỗ trợ, giải đáp những bình luận có nội dung phù hợp, mong học viên, quý khách thông cảm và lưu ý để tránh các trường hợp phát sinh).

Trong quá trình quản lý www.tamago.edu.vn, TAMAGO có thể xóa những thông tin không đồng nhất với những điều trên. Những quy định về bình luận của website TAMAGO sẽ thay đổi khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên www.tamago.edu.vn. Rất mong được sự ủng hộ của các thành viên tham gia.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quy định được cập nhật lần cuối ngày: 17/8/2021.