Chi phí đi Nhật theo diện kỹ sư năm 2024 hết bao nhiêu tiền?

Chi phí đi Nhật theo diện kỹ sư tổng cộng là bao nhiêu? Năm 2024, việc đi Nhật Bản để phát triển sự nghiệp và mở rộng tầm nhìn đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của nhiều...